Jak wytłumić i wygłuszyć

 Wytłumianie i  wygłuszanie

Pojecie wytłumiania lub wygłuszania pomieszczeń składa się   z dwóch części bardzo często ze sobą mylonych .
Izolacji akustycznej  i  adaptacji akustycznej.
Izolacja akustyczna

Znacząco lub całkowicie zabezpiecza studio przed dostawaniem się hałasów z zewnątrz oraz wydostawaniem się na zewnątrz, Jest to drewniana  konstrukcja  kratownicowa wypełniona wełną mineralną i  pokryła  płytami  gipsowo-kartonowymi . Pełna i najlepsza izolacja polega na stworzeniu nowego pomieszczenia w pomieszczeniu już  istniejącym czyli tzw. pudełka w pudełku . Bardzo ważne jest żeby obydwie konstrukcje nie stykały się ze sobą .
Eliminacja któregoś z elementów wewnętrznego „pudełka” ( ściany, sufitu albo podłogi) lub zetkniecie jej z jakimś elementem zewnętrznego pudełka, w celu obniżenia kosztów, jest możliwe ale  powoduje drastyczne pogorszenie właściwości izolacyjnych reszty konstrukcji tzn.  że pozostałe elementy nie będą izolować pomieszczenia od hałasów a jedynie je hamować .
Podobnie jest z konstrukcją  izolacji. Drewno klejone stosuje się dlatego ze bardzo dobrze „wygasza” drgania konstrukcji,   oraz falę dźwiękową przechodzącą przez izolacje. Zamiana drewna na profile stalowe  powoduje co prawda znaczne obniżenie kosztów ale również  pogorszenie izolacji.
Duże znaczenie ma masa budowanej konstrukcji. Im większa masa i grubość przegród tym właściwości izolacji są lepsze.

Adaptacja akustyczna

Polega na obłożeniu ścian, sufitu i podłogi materiałem „pochłaniającym” fale dźwiękowe  (np. wełną mineralną na ściany i sufity i wykładziny dywanowe na podłogi)  lub rozpraszającym (czyli  rozpraszacze, dyfuzory) i   obijającym w sposób kontrolowany fale dźwiękową.
Grubość, jakość i ilość użytych materiałów uzależniona jest od efektów jakie się chce się uzyskać.
Zupełnie inna jest warstwa adaptacji dla małego studia lektorskiego, studia muzycznego ,czy koncertowego.
Tu również  jakość materiałów i rozwiązań idzie w parze z ceną . Ograniczanie kosztów i zamiana materiałów wiąże się ze stopniowym kontrolowanym pogarszaniem właściwości .
Należy pamiętać że adaptacja akustyczna czyli tzw. wytłumienie pomieszczenia  nie jest żadną izolacją i nie jest barierą dla dźwięków z zewnątrz pomieszczenia. Służy ona jedynie do uporządkowania dźwięków likwidacji pogłosów, fal stojących wewnątrz studia i stworzenia jak najlepszych warunków do pracy i nagrywania.

Te same zasady stosuje się do wszystkich innych pomieszczeń takich jak mieszkania, biura, sklepy czy zakłady produkcyjne.