klimatyzacja i wentylacja

Klimatyzacja i wentylacja studyjna

Zadaniem wentylacji jest dostarczenie świeżego powietrza i usunięcie zużytego i zanieczyszczonego z pomieszczenia. Dobrze wykonana instalacja wentylacyjna zapewnia użytkownikom pomieszczeń akustycznych dobrą jakość powietrza, chroni przed zawilgoceniem materiałów akustycznych pokrywających ściany i sufity.wentylacja

Wymiana powietrza może następować w sposób naturalny tzw. grawitacyjny. Dzięki różnicy temperatur powietrza wewnątrz i na zewnątrz, dzięki różnicy ciśnień i działaniu wiatru, powietrze zostaje „wyssane z budynku , a na jego miejsce przez kratki i kanały wentylacyjne dostaje się świeże powietrze. Taki przepływ powietrza powinien być kontrolowany za pomocą kratek wentylacyjnych i nawiewników. Trzeba tak dobrać elementy wentylacji aby ilość powietrza usuniętego z pomieszczeń studia była taka sama jak ilość powietrza doprowadzonego. Ponieważ zasady dobrej wentylacji grawitacyjnej (duże przekroje kanałów) w pomieszczeniach akustycznych, jawnie kłócą się z zasadami dotyczącymi pomieszczeń akustycznych (dobra izolacja), rozwiązanie takie stosowane jest bardzo rzadko.

 Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie wentylacji mechanicznej.

Ogólne zasady działania takiej instalacji są bardzo podobne do wentylacji grawitacyjnej z tym że wymiana powietrza wymuszona jest poprzez odpowiedni wentylator. Dla akustyki pomieszczeń jest o tyle lepsze rozwiązanie że można zastosować mniejsze przekroje przewodów wentylacyjnych czyli mniejsze możliwości przesłuchów pomiędzy, np. reżyserką a lektorką. Wentylacja taka co prawda uzależniona jest od energii elektrycznej ale daje możliwość dokładnej kontroli powietrza. Pojawia się możliwość stosowania specjalnych filtrów usuwających zanieczyszczenia, nagrzewnic podgrzewających doprowadzane powietrze, rekuperatorów służących do odzyskiwania ciepła z powietrza usuwanego na zewnątrz budynku. Najważniejszą zaletą takiego rozwiązania jest możliwość dokładnego dozowania ilości powietrza w każdym z pomieszczeń studia. Największa wadą każdej instalacji wentylacyjnej jest brak możliwości schłodzenia doprowadzanego powietrza. Szczególnie w lato bardzo często doprowadza się w ten sposób powietrze o wyższej temperaturze niż to usuwane.

Najlepszym więc rozwiązaniem jest zastosowanie klimatyzacji kanałowej.

Najdroższa i najbardziej skomplikowana z opisywanych instalacji Zależnie od klasy klimatyzatora otrzymujemy możliwość pełnej obróbki powietrza. Można dokładnie kontrolować wilgotność pomieszczeń co bardzo ważne jest dla urządzeń i elementów akustyki. Można niezależnie od pory roku utrzymywać stałą i taką samą temperaturę we wszystkich pomieszczeniach studia lub w każdym pomieszczeniu inną regulowaną zależnie od potrzeb. Jest to najbardziej ergonomiczny i mimo wysokiej ceny, najczęściej stosowany sposób zapewnienia jak najlepszych warunków pracy studiów a także mieszkań prywatnych.